close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 29 września 2017

  Zaplanowana rewitalizacja Placu Pocztowego w Trzciance wiązała się z koniecznością demontażu usytuowanego na nim pomnika Armii Czerwonej. Strona rosyjska była informowana o tych planach przez wiodące MKIDN z wyprzedzeniem.

  Władze miasta przeprowadziły pod ścisłym nadzorem konserwatorskim badania georadarowe i elektrooporowe, które nie potwierdziły obecności ludzkich szczątków na tym obszarze. Ciała żołnierzy Armii Czerwonej zostały przeniesione na inne miejsce spoczynku już w latach 50-tych. W świetle raportów z tych badań można było uznać, że pomnik w Trzciance nie ma statusu grobu wojennego, a jest jedynie upamiętnieniem symbolicznym.

   

  Relacje bilateralne Polski i Rosji w omawianej kwestii reguluje Umowa między Rządem RP a Rządem FR o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z  22 lutego 1994 r. Umowa nie ma zastosowania do pomników symbolicznych, które nie są elementem grobów lub cmentarzy wojennych. Pomniki symboliczne znajdują się w gestii władz samorządowych.

   

  Polska zawsze z należytą czcią i starannością otaczała i otacza mogiły wszystkich poległych żołnierzy, jeńców wojennych i internowanych, niezależnie od ich narodowości ani okoliczności, w  jakich znaleźli się na naszych ziemiach. To samo dotyczy mogił żołnierzy rosyjskich i radzieckich. Takie postępowanie leży w polskiej tradycji narodowej.

   

  Mimo wyraźnej niechęci niektórych przedstawicieli strony rosyjskiej do uwzględnienia faktów – zarówno w odniesieniu do samej ustawy, jak i wydarzeń historycznych – nieustannie potwierdzamy pragnienie rzeczowego i konstruktywnego dialogu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: