close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • Informacja o zasadach wjazdu/wyjazdu na terytorium

  Autonomicznej Republiki Krym.

   

  Wjazd/wyjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym, jest określony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z nim, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i specjalnego zezwolenia, wydanego przez terytorialne biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

  Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

  1. pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego dokumentami wydanymi przez kompetentne instytucje państwowe Ukrainy;
  2. miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  3. zgonu bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca zamieszkałych na Krymie, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  4. posiadania na własność nieruchomości, znajdującej się na Krymie;
  5. konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;
  6. realizacji regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem obowiązków zawodowych przez pracowników kolei;
  7. konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);
  8. konieczności pełnienie posług religijnych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);
  9. pobytu na Krymie, na podstawie wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca, posiadającego rejestrację miejsca zamieszkania na Krymie lub w Sewastopolu.
  10. konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

    

  Zezwolenie może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

  Wydanie zezwolenia lub podjęcie decyzji o odmowie, odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku otrzymania odmowy, przysługuje prawo odwołania się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub do sądu.

  Naruszenie postanowień Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, grozi pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej przez prawo Ukrainy.

   

  KOMUNIKAT

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie informuje, iż z dniem 14 września 2015 r. nie prowadzi akredytacji firm turystycznych.

   

   

  KOMUNIKAT

   

  PRZEDSTAWICIELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  KOMUNIKAT PRASOWY

   

  W odpowiedzi na często zadawane pytania, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej przekazuje następujące informacje.

  Nie wprowadzono żadnych ograniczeń wizowych w odniesieniu do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących do UE.

  Państwa członkowskie UE nadal przyjmują obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, w interesach lub innym celu.

  Państwa członkowskie UE rozpatrują wnioski wizowe w normalnym trybie, pomimo faktu, iż w stosunku do 33 osób Unia Europejska wprowadziła ograniczenia na wjazd.

  Unia Europejska nie uznaje aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej.

  Linki (wykaz osób, wobec których zastosowanie mają środki ograniczające):

  - Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,
  sovereignty and independence of Ukraine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG

  - Council Implementing Regulation (EU) No 284/2014 of 21 March 2014 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty
  and independence of Ukraine http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396529738106&uri=CELEX:32014R0284

   

   

  INFORMACJA

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie informuje, że zgodnie z ustawą federalną z 23 lipca 2013 r. o nr 114, art.27 pkt.11: Nie zezwala się na wjazd do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi w przypadku, jeśli cudzoziemiec lub bezpaństwowiec niejednokrotnie (dwa lub więcej razy) w ciągu jednego roku był pociągany do odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia administracyjne (w tym np. dwa drogowe), związane z zakłóceniem ładu społecznego i bezpieczeństwa publicznego, bądź ze złamaniem zasad pobytu (zamieszkania) cudzoziemców lub bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej albo trybu świadczenia pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Powyższy zakaz wjazdu do FR obowiązuje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ostatniego orzeczenia o pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej.

   


   

  OSTRZEŻENIE

   

  W związku z nasilającym się zjawiskiem wyłudzania pieniędzy od obywateli RP (znajomości nawiązywane przez Internet) pod pretekstem przedstawienia środków finansowych w gotówce (na pobyt w strefie Schengen, na wyrobienie rosyjskiego paszportu, zakup biletów lotniczych itp.) przy aplikowaniu o wizę, Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie nie wymaga przedstawiania gotówki w celu uzyskania wizy (opłata za wydanie wizy wynosi 35 euro). Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania wizy możecie Państwo znaleźć pod linkiem:

  http://www.moskwa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/

   

   


  INFORMACJA

   

   

  Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przywrócenia kontroli na polskich granicach wewnętrznych Schengen w dn. 8-23 listopada 2014., zgodnie z przepisami Kodeksu Granicznego Schengen. Powodem jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego Konferencji Klimatycznej COP19.

   

   


   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: